Kõik postitused

Jätkusuutlik tootmine - ökoliim, PVT ja FSC

Kui ostate lastele mööblit, siis mida te peate toote juures oluliseks? Kvaliteeti, toote praktilisust või hoopiski ohutust? Tarmeko LPD lähtub disainimisel ja tootmisel kõikidest nendest aspektidest. Sellega seonduvalt tutvustame teile täna põgusalt Tarmeko LPD-s kasutatavat innovaatilist ökoliimi ning FSC  tarneahela sertifikaadi ja lastemööbli ohutusnõuete põhimõtteid.

Kirjeldades peamisi trende lastemööbli turul, jäi Saksamaal toimunud Kind und Jugend mööblimessilt kõlama järgmine: lastemööbel ei pea mitte ainult hea välja nägema, vaid peab sobima mitmeks otstarbeks. Vanematele on eriti oluline kvaliteet: hinnatakse kõrgelt ökoloogilist tootmist, kus on olulisel kohal tarbijate tervis ja loodussõbralikkus.

Tarmeko LPD kasutab pinnatöötluseks lapsesõbralikke lakke. Seeläbi on TarmekoKids® tooted lastele ohutud kasutamiseks. Lisaks ohututele lakkidele on meil kasutuses ka innovatiivne ökoliim.

Kaubamärk. Allikas: About AkzoNobel

Tarmeko on üks esimesi ettevõtteid, mis on kasutusele võtnud ökoliimi LignuPro™ Zero Adhesive 201. Seda liimi kasutame oma lastemööbli viimistlemisel. Zero liim on samm edasi, et vastata tulevikus nõutavale formaldehüüdi nulltasemele. Formaldehüüd on tugeva lõhnaga värvitu gaas, mida kasutatakse ehitus- ja viimistlusmaterjalide tootmisel ja mööbli valmistamisel liimainena. Zero liimis on vaba formaldehüüdi kogus alla 0,1%. Samuti on märkimisväärne see, et Zero läbis ISO16000-9 testimise hindega A+.

Lisaks innovaatilisele ökoliimile kasutab Tarmeko mitmeid meetmeid vältimaks keskkonnareostust. Selleks oleme hankinud parima võimaliku tehnoloogia, mis võimaldab meil vähem jäätmeid toota, kuid samal ajal kasutada neid ka kõrvalsaadustena. Lisaks jälgime PVT regulatsioone, mis vastavad Euroopa Liidu direktiivile 2010/75/EU. PVT on keskkonnakaitse seisukohalt kõige tulemuslikum tehnika, tehnoloogia, seade või korralduslik meede, mille rakendamine on tänapäeval konkreetsel tegevusalal majanduslikult mõistlik ja annab soovitud kvaliteediga toote.

Tehnoloogia kõrval väärtustame ka kvaliteetseid toormaterjale ja keskkonna säästmist. Tarmeko hangib kõik toormaterjalid keskkonnasõbralikest allikatest ning meie tooted kannavad FSC märgistust. FSC kohta leiab täpsemat infot FSC ametlikult kodulehelt, kuid siinkohal tooks välja mõned olulisemad aspektid: "Tarneahela sertifikaat on mõeldud ettevõtetele, kes toodavad, töötlevad või vahendavad metsatooteid, mida turustatakse FSC märgisega. Ainult tarneahela sertifikaadiga ettevõttel on lubatud oma tooteid märgistada või neid sertifitseeritud materjalina edasi müüa."

Lisaks toormaterjalide sobivusele jälgimisele on oluline teostada ka sisemist kvaliteedikontrolli. Igat toodetud partiid kontrollitakse. Me testime toodete mehhaanilist turvalisust ja kontrollime toodete sobivust enne pakkimist ja väljastamist. Enne uue mudeli turuletoomist peavad kõik tooted läbima testimise rahvusvaheliselt tunnustatud laborites. Tarmeko on saatnud toole ja laudu testimisse näiteks Rootsi (SP Technical Research Institute of Sweden) ja Tallinna Tehnikaülikooli Polümeermaterjalide instituudi laborisse.

Kuidas testimine käib? Erinevad kaubad on jaotatud vastavalt sarnastele omadustele gruppidesse. Igale grupile kehtib oma direktiiv, kus on välja toodud olulised aspektid, mida peab toodete juures jälgima. Direktiivid uuenevad teatud aja tagant ning nende alusel koostatakse standardid. Tootjate jaoks on standardis olulised näiteks välja toodud ohutusnõuded või mille alusel tooteid testitakse. Eesti Standardikeskuse lehelt on võimalik leida täpsemat infot standardite kohta. Tarmeko jaoks oluline näiteks kõrgete lastetoolide ohutusnõuete standard EVS-EN 14988-1:2006+A1:2012.

Pärast toote juurutamist saadetakse see testimisse. Vajalike protseduuride läbiviimisel lähtutaksegi vastavast stardardist. Pärast testimist saadavad laborid detailse raporti tulemustest ja töö käigust. Tulenevalt sellest, millised on tulemused, saab ettevõte edasi tegutseda: kas panna toode müüki või täiendada kitsaskohti.

Kasutatud allikad:
1) http://news.kindundjugend.com/2016/01/functional-diversity-in-furniture-design/
2) About AkzoNobel (AkzoNobeli tutvustav reklaammaterjal)
3) http://web.zone.ee/iamfree/lisaained.htm
4) https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-sertifitseerimine/tarneahel
5) https://www.evs.ee/direktiivid/489/uldine-tooteohutus