Kõik postitused

Projekt „AS Tarmeko Spoon varustuskindluse investeeringud”

Projekt „AS Tarmeko Spoon varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam, mille kasutuselevõtmise tulemusena väheneb ettevõtte fossiilkütuste tarbimine ja elektrivõrgust tarbitava elektrienergia hulk ning paraneb varustuskindlus.

Toetuse summa:
84 000 €