Metsamaterjali ostmine

Ostame 3,2 ja 4,8 m kasepalki.

Müügisoovi korral palume ühendust võtta:

Siim Aduson:
Telefon: 524 9769
siim@tarmeko.ee 

Metsamaterjali ostmine ja ladustamine toimub AS Tarmeko Spoon spoonitehase laoplatsil.
Kasepakud sorteeritakse ostja laoplatsil kvaliteeditingimuste järgi vastavatesse kvaliteediklassidesse.
Pakud mõõdetakse sorteerliinil.
Mahuarvestus viiakse läbi „Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine” Tartu 2001 toodud mahutabelite alusel.

Hinnakiri

13.01.2018 - 31.03.2018

AS Tarmeko Spoon ostab perioodil 13.01.2018 –31.03.2018 metsamaterjali hindadega, mis on kehtestatud metsamaterjali üleandmise/vastuvõtmise kohas asukohaga ostja ladu Lohkva küla Luunja vald Tartumaa sortimentide ja kvaliteetide lõikes eurodes tihumeetri kohta (EUR/tm) alljärgnevalt:

Kasepalk

kask
Hind EUR/tm
palkide arvestuspikkus mA
Ø 24 – 28
E
Ø 29 - 40
BC
Ø 24 - 40
BC
Ø 22 - 23
BC
Ø 18 - 21
BC
Ø 16 - 17
3,2 dm11513580706052
4,8 dm11513582746454

Kvaliteeditingimustele mittevastav kasepalk ladvadiameetriga 16 cm – 50cm

Hind 35 eur/m3. Kui ostja hinnangul metsamaterjali koorma kogusest moodustab praakpalk üle 10% koorma kogumahust on ostjal õigus praagi ostmisest keelduda.

Kvaliteeditingimused